Har du några frågor?
Välkommen att kontakta oss!

Ilsbo Legoteknik AB

Bergsjövägen 3
820 71 Ilsbo

Tel: 0650-74 22 10
Fax: 0650-74 22 35

E-post: bosse@ilsbolegoteknik.se

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande

Bo Johansson

Ägare

Lars Stadin

Lars-Åke Larsson

Mats Söderström